Drodzy Parafianie!

Chrystus Zmartwychwstał! Nie ma nic radośniejszego nad tę nowinę i nic nie jest w stanie przyćmić tej prawdy, że Zbawiciel pokonał śmierć, a z nią wszystko, co napawa nas bólem, niepokoi i zniewala.

Doświadczając tej wielkanocnej radości, pragniemy się nią dzielić i głosić całemu światu. Jezus żyje!

Niech Święta Wielkiej Nocy, w których celebrujemy zwycięstwo życia nad śmiercią i Boskiego światła nad mrokami zła, staną się, w tym niełatwym czasie, który przeżywamy w naszej Ojczyźnie jaśniejącym źródłem nadziei, żywej wiary i rozpalą nasze serca miłością, przebaczeniem i pokojem.

Niech łaska Zmartwychwstałego Pana Was umacnia, wspiera i prowadzi.

Duszpasterze

GODZINY CZUWANIA

Triduum Paschalne – 2023

 

PROGRAM:
Piątek-17 marca 2023
17:00 - Przyjęcie uczestników rekolekcji w recepcji (szkoła).
18:00-Zawiązanie wspólnoty (szkoła).
Konferencja: ,,Bóg miłuje Cię i ma wobec ciebie wspaniały plan".
18:30- Rozmowy w grupach (szkoła).
19:45 - Przygotowanie liturgii. Spowiedź święta (kościół).
20:00-EUCHARYSTIA z homilią (kościół).
21:00 Apel Jasnogórski kościół).

Sobota-18 marca 2023
10:00-Modlitwa wspólna (szkoła).
Konferencja: ,,Człowiek jest grzeszny i oddzielony od Boga,
dlatego o własnych siłach nie może poznać Boga i Jego miłości,
ani realizować w swoim życiu Bożego planu"
11:00-Rozmowy w grupach (szkoła).
12:15- Szkoła modlitwy (szkoła).
13:00-Obiad, kawa, herbata (szkoła).
14:30- Konferencja: ,,Jedynie Jezus Chrystus może usunąć przeszkodę,
którą jest grzech. Tylko przez Niego możemy poznać i przeżyć Bożą miłość" (szkoła).
15:15 - Rozmowy w grupach (szkoła).
16:15 - Przygotowanie liturgii (kościół).
16:30-EUCHARYSTIA z homilią (kościół).
17:30-Poczęstunek (szkoła).
18:45 - Modlitwa wstawiennicza (szkoła).
20:00-Apel Jasnogórski (szkoła).

Niedziela -19 marca 2023
10:00-Modlitwa wspólna (szkoła).
- Konferencja: ,,Dopiero wtedy, gdy osobiście przyjmiemy przez wiarę Jezusa
jako naszego Pana i Zbawiciela możemy poznać oraz doświadczyć miłości Boga
i przyjąć jego plan, jaki ma dla każdego z nas".
11:00 Spotkania w grupach - dzielenie się Ewangelią (szkoła).
12:00-Konferencja:,,Nowa kultura - Krucjata Wyzwolenia Człowieka".
- Świadectwa: ,,Ku wolności wyswobodził nas Chrystus"(szkoła).
13:00-Obiad (szkoła).
14:00 - EUCHARYSTIA z homilią. Gorzkie Żale (kościół)
15:30-Świadectwa i zakończenie rekolekcji (szkoła).
- Agape - uczta miłości (szkoła).

W czasie rekolekcji będzie zorganizowana opieka nad dziećmi.
Dla młodzieży prowadzone będą spotkania w grupach.
Uczestnicy rekolekcji mają zapewnione posiłki w szkole.