Druga Maćkowska Ekstremalna Droga Krzyżowa

 

11.03.2016, godz. 21:00

 

Można przeżyć Drogę Krzyżową w kościele, w ławce, słuchając rozważań, w postawie stojącej, siedzącej, w samotności lub w tłumie ludzi. Każdy sposób jest inny, nie ma lepszych czy gorszych.

 

Wybierając rozważanie Misterium Drogi Krzyżowej podczas pieszej, nocnej wędrówki prowadzącej wokół naszej parafii stajemy przed wyzwaniem, głębokim przeżyciem, doświadczeniem własnej słabości i ułamkiem ciężaru, jaki dźwigał Jezus podczas swojej Drogi.

 

Inaczej patrzy się na cierpienie Chrystusa z ciepłej ławki, a inaczej gdy stopy grzęzną w błocie, a nogi odmawiają posłuszeństwa.

 

 

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA

 

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA
 

 

 1. Uczestnictwo w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność (po podpisaniu stosownego oświadczenia przy zgłaszaniu się i odbieraniu materiałów w recepcji w dniu EDK - oświadczenie można też pobrać ze strony parafialnej.
 2. W razie niemożności kontynuowania Drogi, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu. Nie zapewniamy możliwości przewozu uczestników w trakcie przerwania trasy oraz po jej zakończeniu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej tylko pod opieką prawnego opiekuna lub za jego pisemną zgodą (odpowiednie oświadczenie można pobrać ze strony parafialnej lub uzupełnić bezpośrednio w dniu EDK. Będzie potrzebny dowód osobisty osoby dorosłej).
 4. W drodze poruszamy się w grupach liczących do 9 osób (można również iść indywidualnie), zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na tych fragmentach, które prowadzą po drogach asfaltowych.
 5. Od momentu rozważania I stacji obowiązuje milczenie, dzięki któremu każdy z uczestników będzie mógł głębiej przeżyć Misterium Drogi Krzyżowej i prawdziwie spotkać się z Bogiem. Pomiędzy stacjami Drogi Krzyżowej zachęcamy do modlitwy różańcowej w intencji naszej parafii.
 6. Wyjątkiem od tej zasady są rozważania przy każdej ze stacji. W ich trakcie, po przeczytaniu tekstu, można dyskutować na temat znaczenia i sposobu rozumienia danego fragmentu z resztą uczestników.
 7. EDK rozpoczynamy Mszą Świętą w piątek (11.03.2016) o godzinie 21:00. Pół godziny wcześniej zacznie funkcjonować recepcja rejestrująca uczestników.
 8. Prosimy zapisywać się na listy uczestników EDK znajdujących się w zakrystii lub pod nr tel. 533556834.
 9. Proponujemy również udział w IV Podkarpackiej EDK która, wyrusza z Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu w dniu 18.03.2016. Więcej informacji na stronie www.opactwo.pl/pedk/
 10. Każdy uczestnik Ekstremalnej Drogi Krzyżowej zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki:

 

1     drewniany krzyż (minimum metrowej wysokości)

 

2    różaniec

 

3     odpowiednie obuwie i ubranie do pokonania trudnej trasy

 

4     naładowana latarka, + zapasowe baterie

 

5      wysokokaloryczne jedzenie i picie,

 

6      podstawowe opatrunki,

 

7    odblaski itp.

 

Zalecamy także zabranie ze sobą kijków przeznaczonych do wędrówek pieszych (np. do nordic walking).

 

 1. Na pokrycie kosztów wydawanych materiałów zbierzemy dobrowolne ofiary przy recepcji EDK. Koszt materiałów dla jednej osoby szacujemy na 5 zł.

 

 

 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ

 

 1. Przygotowane rozważania Drogi Krzyżowej.
 2. Podstawową informacją dotyczącą trasy wędrówki.
 3. Tajemnice różańcowe.
 4. Certyfikat ukończenia EDK

 

 

 

Organizatorzy: Parafialna Diakonia Modlitwy

 

Ruchu Światło - Życie w Maćkowicach

 

 

Pobierz oświadczenie dla dzieci

Pobierz oświadczenie dla dorosłych