We wtorek, 17 grudnia 

spowiedź adwentowa w naszej parafii.

W kościele od godz. 14:30 do 17:00,

w kaplicy od 15:00 do 17:00.

Drodzy Parafianie!

 

Tajemnica Bożego Narodzenia dotyka osobiście każdego z nas. Jezus Chrystus – wcielony Bóg – nieustannie przychodzi do „swojej własności” i niestety, także i dzisiaj, nadal są tacy którzy nie chcą Go przyjąć (por. J 1,11).

Tylko wtedy, gdy podejmujemy trud życia według zasad Ewangelii, trwamy na codziennej modlitwie, podnosimy się z każdego upadku w sakramencie pokuty i przyjmujemy Jezusa w Eucharystii „jako swój chleb codzienny, wypełnia się tajemnica Bożego Narodzenia, cud Słowa Bożego, które staje się ciałem” (św. Edyta Stein).

Kierując się bezinteresowną miłością, Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, wziął na siebie grzechy i cierpienia wszystkich ludzi i zmartwychwstając, dokonał ostatecznego zwycięstwa nad Szatanem, grzechem i śmiercią, umożliwiając nam zjednoczenie się z Nim w miłości.

Jednakże miłość pomiędzy Bogiem a człowiekiem nigdy nie zrodzi się w sytuacji konieczności lub przymusu, ale tylko wtedy, gdy będzie całkowicie naszym wolnym wyborem. Dlatego Pan Bóg, objawiając się w Jezusie Chrystusie, pozostał Bogiem „ukrytym”. Nie chciał nas zniewolić wszechmocą swego boskiego piękna i dlatego bóstwo Jezusa pozostało „ukryte” w Jego człowieczeństwie. Dzieciątko Jezus objawia pokorną miłość Boga i składa hołd wolności człowieka.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby były one czasem refleksji nad ludzką wolnością, pogłębienia wiary i miłości do Boga i bliźnich.

  Z darem modlitwy – Zespół redakcyjny „Szafarki Łask”

Nowe zdjęcia w galerii 6 XII 2015.